Poradenství

Nabízíme poradenství v oblasti:

orientace na trhu práce

• problematiky nezaměstnanosti

• volby a změny povolání

• dalšího vzdělávání

• personální práce

• zvládání zátěžových situací

• motivace

• sebepoznání a rozvoje vlastních zdrojů

• pracovní psychologie