Personalní agentura AGENTURA WORK TECH s.r.o.

 

Společnost AGENTURA WORK TECH s.r.o. je zkušený hráč na českém trhu personálních agentur. V ČR má dlouhou historii, má dlouholeté zkušenosti na trhu práce v zahraničí. Naše firma klade důraz na spolehlivost, brzké splnění požadavků zákazníků, na zajištění pracovních sil a kvalitu nabízených služeb. Hlavním zaměřením naší personální agentury je zajištění kvalitních odborných agenturních pracovníků v co nejkratším možném časovém úseku, dle specifikace poptávky zaměstnavatele.

Personální leasing - (pronájem lidských zdrojů) nabízí podnikům řadu bonusů:

  • zákaznici obdrží v co nejkratším čase veškeré potřebné zaměstnance,
  • podstatně se snižují právní, daňové a investiční rizika
  • vzniká možnost regulovat počet zaměstnanců bez změny Vašeho kmenového stavu, a tím ušetřit významné finanční prostředky na povinných odvodech státu
  • všichni naši agenturní zaměstnanci jsou oficiálně zaměstnáváni,zahraniční pracovníci jsou občané EU a mají veškerá potřebná legislativní povolení našich úřadů

Díky  rozsáhlé databázi pracovních sil a dostatečnému počtu vlastních kmenových zaměstnanců různých profesí po celé České republice jsme schopni splnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků v oblasti lidských zdrojů.

 

Základní směry naší personální činnosti: Personální leasing, Outsourcing, Recruitment

Ve své činnosti personální agentury se zaměřujeme na služby:

Personální leasing - služby, které poskytují lidské zdroje na dočasnou výpomoc firmám. Jedná se o formu dočasného nebo termínovaného získávání zaměstnanců z vnější strany.

Outsourcing - dílčí dodávka (subdodávka) prací, služeb či jiných výkonů na základě smlouvy o dílo pro různá průmyslová odvětví.

Recruitment - nábor zaměstnanců do Vašeho kmenového stavu.

 

Naše agentura se převážně specializuje na tyto odvětví:

1) průmysl (automobilový, strojírenský, chemickotechnologický, elektrotechnický, logistika, potravinářský a jiné)

2) služby (hotelnictví, obchodní, supermarkety, zdravotnictví, a jiné).


Společnost AGENTURA WORK TECH s.r.o. má veškerá povolení MPSV a má pojištění odpovědnosti podnikatelů a pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou při práci.

Agentura Work Tech s.r.o. je členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory a Hospodářské komory ČR.