Společnost AGENTURA WORK TECH s.r.o.

 

Firma AGENTURA WORK TECH s.r.o. Mimo svých obchodních aktivit zajišťuje obsazení pracovních pozic dle požadavků firem v ČR i v zahraničí. Naše firma klade důraz na spolehlivost, brzké splnění požadavků zákazníků, na zajištění pracovních sil a kvalitu nabízených služeb. Hlavním zaměřením naší firmy je zajištění kvalitních odborných pracovníků v co nejkratším možném časovém úseku, dle specifikace poptávky.

Díky  rozsáhlé databázi pracovních sil z různých oborů po celé České republice jsme i ze států EU jsme schopni splnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků v oblasti lidských zdrojů.

 

Základní směry naší činnosti: Personální leasing, Outsourcing, Recruitment

Ve své činnosti  se také zaměřujeme na služby:

Personální leasing - služby, které poskytují lidské zdroje na dočasnou výpomoc firmám. Jedná se o formu dočasného nebo termínovaného získávání zaměstnanců z vnější strany využitím  spolupráce s personálními agenturami.

Outsourcing - dílčí dodávka (subdodávka) prací, služeb či jiných výkonů na základě smlouvy o dílo pro různá průmyslová odvětví.

Recruitment - nábor zaměstnanců do Vašeho kmenového stavu dle specifikace.

 

Naše společnost se převážně specializuje na odvětví průmyslu

(automobilový, strojírenský, chemickotechnologický, elektrotechnický, logistika, potravinářský a jiné).

 

Společnost AGENTURA WORK TECH s.r.o. má pojištění odpovědnosti podnikatelů a pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou při práci.

Agentura Work Tech s.r.o. je členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory a Hospodářské komory ČR.